Витамини | Gotvarstvo.Net

Кулинарни рецепти за всеки вкус! Витамини | Gotvarstvo.Net

Витамини

Референтни стойности за хранителен прием – физиологични норми за хранене

Референтните стойности за прием на витамини са представени във “Физиологичните норми за хранене на населението в България” и са публикувани в Държавен вестник N64, 1994 г..

Референтните стойности за средно дневен прием на енергия и хранителни вещества са групови величини, които осигуряват нормален растеж, развитие и дълготрайно добро здравословно състояние на здрави индивиди от дадена група, определена на базата на възрастта и пола. В зряла възраст те могат да се диференцират и в зависимост от нивото на физическата активност.

Референтните стойности за прием на енергия и хранителни вещества не се отнасят за индивиди, които страдат от различни заболявания или за лица, нуждаещи се от специални диети. В зависимост от здравните проблеми, потребностите от някои витамини могат да бъдат доста различни в сравнение с тези на здрави хора, като обикновено са по-високи.

За всички важни, незаменими хранителни вещества, включващи витамините, минералите и белтъка, референтните стойности за средно дневен прием представляват количества, задоволяващи потребностите на почти всички (97.5%) индивиди в дадена група и отразяват различията на индивидуалните хранителни потребности. Приемът на даден витамин трябва да е над определената референтна стойност за групата, към която индивидът може да бъде отнесен, което осигурява минимален риск за дефицит на това хранително вещество за конкретното лице.

Референтните стойности за прием на витамините са определени на базата на потребностите от тях за поддържане на специфичните функциите на организма, обусловени от тяхната физиологична роля. Също така, съобразени са количествата, необходими за поддържане на специфични тъканни резерви на съответния витамин, които гарантират предотвратяване настъпването на хранителен дефицит за определен период от време. Взета е предвид и биологичната усвояемост на витамините от обичайната смесена диета.

Таблица 1. Референтни стойности за среднодневен прием на мастноразтворими витамини

Категория

Възраст

Пол

Витамин А

(мкг РЕ)а

Витамин Д

(мкг)б

Витамин Е

(мг а-ТЕ)в

Витамин К

(мкг)

Кърмачета

0.00-0.25

м/ж

375

8.5

3

5

0.25-0.50

м/ж

400

8.5

4

5

0.50-1.00

м/ж

420

10

4

10

Деца и юноши

1 – 3

3 – 6

6 – 10

м/ж

м/ж

м/ж

450

500

700

10

10

10

6

7

8

15

20

30

10 – 14

м

900

10

10

45

14 – 18

1000

10

12

65

10 – 14

ж

800

10

10

45

14 – 18

800

10

10

55

Възрастни

18 – 30

м

1000

5

12

70

30 – 60

1000

5

12

80

60 – 75

1000

5

12

80

75 +

1000

5

12

80

18 – 30

ж

800

5

10

60

30 – 60

800

5

10

65

60 – 75

800

5

10

65

75 +

800

5

10

65

Бременни

I триместър

II и III триместър

+100

+100

+5

+5

+2

+2

Кърмачки

I и II тримес.

+500

+5

+4

III тримес.

+400

+5

+4

Легенда:

аРетинол еквиваленти; 1 ретинол еквивалент = 1 мкг ретинол или

6 мкг b-каротин = 3.33 МЕ Витамин А

б – Като холекалциферол; 1 мкг холекалциферол = 40 МЕ Витамин Д

вa-токоферол еквиваленти; 1 a-токоферол еквивалент = 1 мг a-токоферол

= 1.49 МЕ Витамин Е

Таблица 2. Референтни стойности за среднодневен прием на водноразтворими витамини

Възрастови групи

Възраст (години)

Пол

Витамин С (мг)

Витамин В1 (мг)

Витамин В2 (мг)

Ниацин
(мгНЕ)а

Витамин В6 (мг)

Фолат (мкг)

Витамин В12(мкг)

Кърмачета

0.0-0.25

0.25-0.5

0.50-1.0

м/ж

м/ж

м/ж

30

30

35

0.3

0.4

0.5

0.4

0.5

0.6

4

5

6

0.2

0.3

0.5

40

40

50

0.3

0.4

0.5

Деца и юноши

1 – 3

3 – 6

6 – 10

10 – 14

14 – 18

10 – 14

14 – 18

м/ж

м/ж

м/ж

м

ж

40

45

50

60

70

60

70

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.0

1.1

0.8

1.0

1.1

1.4

1.7

1.2

1.3

8

11

13

16

18

13

15

0.8

1.0

1.2

1.6

1.8

1.3

1.4

70

100

150

200

200

200

200

0.7

1.0

1.4

2.0

2.0

2.0

2.0

Възрастни

18 – 30

30 – 60

60 – 75

75+

18 – 30

30 – 60

60 – 75

75+

м

ж

70

70

70

70

70

70

70

70

1.4

1.4

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

1.6

1.6

1.3

1.3

1.3

1.3

1.2

1.2

18

18

15

14

14

14

13

13

1.6

1.6

1.4

1.4

1.4

1.4

1.2

1.2

200

200

200

200

200

200

200

200

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Бременни

I тримес.

II и III тримес.

+20

+20

+0.2

+0.4

+0.2

+0.3

+1

+2

+0.4

+0.6

+200

+200

+0.2

+0.2

Кърмачки

I и II тримес.

III тримес.

+40

+30

+0.5

+0.3

+0.5

+0.4

+5

+3

+0.5

+0.4

+80

+60

+0.6

+0.5

Легенда:

а – Ниацин еквиваленти; 1 ниацин еквивалент = 1 мг ниацин или 60 мг триптофан.

Витамин А

Референтните стойности за прием на Витамин А включват витамин А (ретинол), b-каротин и другите каротини, предшественици на витамин А (провитамини А). Стойностите са изразени като ретинол еквиваленти:

1 Ретинол Еквивалент = 1 мкг ретинол

= 6 мкг b-каротин

= 12 мкг други каротини – провитамини А

= 3.33 Международни Единици (МЕ) ретинол

= 10 МЕ b -каротин.

Високият прием на витамин А предизвиква токсични ефекти в организма. Регулярният прием на витамин А от възрастни индивиди не трябва да надвишава 7500 мкг РЕ дневно при жените и 9000 мкг РЕ при мъжете. Децата са по-чувствителни и горните граници на допустимия регулярен дневен прием на този витамин в детска и юношеска възраст са както следва: кърмачета – 900 мкг РЕ; деца 1-3 години – 1800 мкг РЕ; 4-5 години – 3000 мкг РЕ; 6-12 години – 4500 мкг РЕ; 12-18 години – 6000 мкг РЕ. Ретинолът в големи количества може да предизвика тератогенен ефект. Жени, на които предстои бременност и бременни жени не трябва да приемат витамин А в количества превишаващи 3000 мкг РЕ дневно. Трябва да се има предвид, че в една порция от 150 гр. Черен дроб се съдържат количества витамин А значително надвишаващи тази стойност.

Витамин D

Референтните стойности за прием на Витамин D са представени като холекалциферол (Витамин D3 ), която е основната форма на витамина:

1 мкг холекалциферол ( Вит. D3 ) = 40 МЕ Витамин D

Витамин Д се образува в кожата на човека под въздействие на слънчева светлина и хората, които регулярно се излагат на слънце за достатъчно дълго време нямат потребности да приемат витамина с храната. Тъй като голяма част от населението не се излага на достатъчно светлина, особено през някои сезони, прием на известни количества витамин Д с храната е необходим. Витамин Д е потенциално токсичен, специално при малките деца. Белези на хипервитаминоза Д в ранна детска възраст са наблюдавани при прием на 45 мкг (1800 МЕ) холекалциферол. Във връзка с това не се препоръчва приемът на повече от 2 чаши дневно прясно мляко, обогатено с витамин Д.

Витамин Е

Референтните стойности за прием на Витамин Е са изразени в a -токоферол еквивалентил

1 a -токоферол еквивалент = 1 мг Da – токоферол

= 1.1 мг Da -токоферол ацетат

= 2 мг Db -токоферол

= 4 мг Dc-токоферол

Витамини от В група

Референтните стойности за прием на тиамин (Витамин В1), рибофлавин (Витамин В2) и ниацин (Витамин РР) са определят на базата на средните енергийни потребности за съответната група.

Терминът ниацин включва двете форми на витамина – никотинова киселина и никотинамид. Използването на ниацин еквиваленти се налага поради синтеза на никотинамид в организма на човека от незаменимата аминокиселина триптофан.

1 Ниацин Еквивалент = 1 мг ниацин

= 60 мг триптофан

Референтните стойности за прием на Витамин В6 са определени на базата на реалния белтъчен прием от нашето население. Определените референтни стойности за прием на Витамин В6 могат да не бъдат достатъчни при висок прием на белтък от някои индивиди (значително над използуваните за база средни стойности за нашето население). Тъй като Витамин В6 и белтъкът се съдържат в едни и същи хранителни продукти, обикновено лицата с висок белтъчен прием получават достатъчно витамин В6 с храната.

Референтните стойности за хранителен прием на повечето витамини остават постоянни в зряла и старческа възраст и при различна интензивност на физически труд. Поради това, при по-нисък енергиен прием техният относителен дял нараства. Изключение правят референтните стойности за хранителен прием на някои витамини от група В, които се определят от съдържанието на енергия и белтъци в храната, свързани с ролята им в тяхната обмяна и образуване в организма – витамин В1, В2, В6 и ниацин. Потребностите от тези витамини са по-високи при висока физическа активност и са по-ниски при стареене в сравнение с тези в зряла възраст, поради разликите в енергийните и белтъчни нужди.

Таблица 3. Препоръки за среднодневен прием на някои витамини при възрастни с различна интензивност на физическия труд

Възраст

Интензивност
на физическия труд

В и т а м и н и

години

степен

Витамин В1 (мг)

Витамин
В2 (мг)

Ниацин
(мг НЕ)а

Витамин
В6
(мг)

мъже
18 – 30

Ниска

1.4

1.6

18

1.6

умерена

1.6

1.9

21

1.8

висока

1.8

2.1

23

1.9

много висока

1.9

2.3

25

2.0

30 – 60

ниска

1.4

1.6

18

1.6

умерена

1.6

1.9

21

1.8

висока

1.7

2.0

22

1.9

много висока

1.8

2.2

24

2.0

жени
18 – 30

ниска

1.1

1.3

14

1.4

умерена

1.2

1.4

15

1.5

висока

1.3

1.5

17

1.5

30 – 60

ниска

1.1

1.3

14

1.4

умерена

1.2

1.4

15

1.5

висока

1.3

1.5

16

1.5

Легенда:

а – Ниацин еквиваленти, 1 ниацин еквивалент = 1 мг ниацин

= 60 мг триптофан

Потребностите от витамини могат да бъдат задоволени чрез консумация на хранителни продукти от петте групи храни без да се налага приемането на добавки или чрез допълнително обогатяване с тях на хранителните продукти. Петте групи храни, представители на които ежедневно трябва да бъдат включвани в храненето са:

1. хляб и зърнени продукти (спагети, макарони, юфки, жито за варене, ориз, овесени ядки, специални зърнени храни за закуска и пр.)

2. плодове и зеленчуци

3. мляко и млечни продукти

4. месо и месни продукти, риба, яйца и варива (варивата се отнасят към тази група, тъй като се считат алтернатива на животинските продукти по отношение съдържанието на белтък)

5. хранителни мазнини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

 

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.