Риби | Gotvarstvo.Net

Кулинарни рецепти за всеки вкус! Риби | Gotvarstvo.Net

Category: Риби

Енциклопедия на рибите. Рибна енциклопедия. Как изглеждат рибите? Къде кълве? Разпространение и улов. Вкусови качества на рибите.

Щука 0

Щука

Щуката е сладководна риба, но обитава и слабо солени води /до 1 %/. Среща се в Дунав и по долните течения на притоците му, в реките Камчия, Марица, Места, Тунджа, Струма и в крайморските...

Шаран 0

Шаран

Родината на шаранът е Централна Азия. Сега се среща в почти всички части на света: в реките от басейна на Средиземно, Азовско, Каспийско и Аралско море, в реките на Западна Европа, в реките от...

Чига 0

Чига

Риба от семейство есетрови, които са морски полупроходни и проходни риби. В наши води се срещат 2 рода с 6 вида. Най-прочута от тях и най-голяма – до 4–6 м дължина, е моруната –...

Балканска мряна 0

Черна (балканска) мряна

Разпространена е в басейна на р. Дунав от Унгария до Молдавия,в реките Сава, Днестър, Висла и Одер и в реките на Балканския полуостров. У нас се среща в горните и средните течения на всички...

Селда 0

Херинга (селда)

Херингата обитава северните части на Атлантическия и Тихия океан и принадлежащите към тях морета. Храни се с планктон, а възрастните и с малки рибки. В арктическите области хайверът си изхвърля през пролетта, а в...

Треска 0

Треска

Треската обитава северната част на Атлантическия океан и на Тихия океан, Японско, Охотско и Берингово море. Тя е хищна риба. Половата й зрелост настъпва на 5-6 – годишна възраст. През април-май женската изхвърля до...

Tolstolob 0

Толстолоб

Толстолобът също спада към растителноядните риби и е нов за нашите водоеми. Аклиматизира се през последните няколко години и се заселва в шарановите ни стопанства, като се развъжда само по изкуствен начин. Произхожда от Китай...

Сьомга 0

Сьомга

Сьомгата е също проходна риба. Спада към благородните пъстърви. Обитава Атлантическия океан от р. Печора до Португалия. Отхранва се в морето, а за размножаване влиза в реките. Тя е хищник. Полова зрелост достига между 3...