Риби | Gotvarstvo.Net - Part 5

Кулинарни рецепти за всеки вкус! Риби | Gotvarstvo.Net - Part 5

Category: Риби

Каракуда (тарата, карас) 0

Каракуда (тарата, карас)

Спада към семейство Шаранови. Обитава дори места, в които шаранът изобщо не може да живее. Разпространена е в реките от басейна на Тихия океан, в Сибир, в долните течения на реките, вливащи се в...

Калкан 0

Калкан

Той е морска дънна риба, обитаваща източните части на Средиземно море и навсякъде по крайбрежието на Черно море. През лятото приближава брега за размножаване и отхранване. Полова зрелост достига на 7 — 8 години,...

Дъгова пъстърва 0

Дъгова пъстърва

Пренесена е от нейната родина — реките на Калифорния — в Европа през 1882 г., а у нас — през 1925 г. Тя има биология, аналогична на балканската речна пъстърва, но със следните предимства:...

Смадок 0

Бяла риба (смадок)

Бялата риба е широко разпространена в Средна и Източна Европа и Западна Азия. У нас тя се среща главно в Дунав и крайморските езера /Блатница, Гебедже, Мандра/ и в устията на някои реки, вливащи...

Бял амур 0

Бял амур

Той е наскоро аклиматизирана растителноядна риба у нас. 3а негова родина се смятат равнинните реки на Китай, на юг до Кантон и средното и долното течение на р. Амур. В началото при дължина до...

Речна пъстърва 0

Балканска речна пъстърва

  Среща се във високопланинските реки и потоци на Западна Европа, от Мурманското крайбрежие и Исландия до Средиземно море и Балканския полуостров, в Мала Азия, Мароко и Иран. У нас е разпространена в горните...